Temperovanie a chladenie je dôležitá časť výrobného procesu. Temperačné zariadenie slúži na uvoľnenie vnútorného pnutia produktu, ktoré vzniká pri zváraní plastov.

Chladiace zariadenie sa využíva v procesoch, kde sa vyžaduje rýchle schladenie produktu po temperacií. 

Špecifické požiadavky pre nás nepredstavujú žiadny problém keďže vieme, že každý produkt je iný a vyžaduje inú teplotu temperácie a chladenia . 

Pre maximálne využitie výrobného priestoru sú naše zariadenia prevažne vertikálne. V prípade potreby vieme prispôsobiť zariadenia požiadavkám klienta.

Kontaktujte nás